Udskriv
19. Maj 2024

7. november 2007 - Miljømålsloven og vandforsyningens organisatoriske forhold

Med bidrag fra bl.a. professor Helle Tegner Anker fra Københavns Universitet fik vi en overordnet gennemgang af miljømålsloven i relation til vandområdet, herunder den kommende proces med udarbejdelse af vandplaner. Derudover satte vi fokus på de bebudede strukturændringer på vandforsynings-området som følge af "stoploven", ligesom der blev holdt oplæg om de civilretlige aspekter af loven, herunder særligt advokatens forventelige rolle.
 

Læs kursusprogram her (pdf)