Udskriv
08. April 2020

Kommende arrangementer

 

Danske Miljøadvokater afholder hvert år 3 årlige temadage, hvor der holdes foredrag (undervisning) om aktuelle miljøretlige emner. Foredragsholderne er en blanding af specialister fra egne rækker (advokater) og eksterne foredragsholdere fra den statslige og kommunale forvaltning samt universiteterne.

 

Undervisningen foregår på et højt fagligt niveau og vedrører emner af konkret betydning for den enkelte advokat. Det er således foreningens målsætning, at foreningens temadage sammensættes på en sådan måde, at temadagene tæller med i den enkelte advokats lovpligtige efteruddannelse. Af samme grund udstedes der kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele arrangementet.

 

Bestyrelsen er i færd med at planlægge de kommende arrangementer i foreningen, og vi forventer at kunne melde nærmere ud herfor snarest. Vi har lagt os fast på følgende datoer for kommende temadage, som I allerede nu godt kan reservere:


Den 28. november 2019 & den 30. januar 2020 & den 13. maj 2020.
 

 

 

Generalforsamling og temadag den 13. maj 2020
Der afholdes generalforsamling og temadag i Danske Miljøadvokater den 13. maj 2020. Program følger.