Udskriv
19. Maj 2024

28. september 2022 - Temadag om Miljøretsprocesser

 Som varslet før sommerferien glæder vi os til at se Jer til en temadag om miljøretsprocedurer:


Onsdag den 28. september 2022 kl. 10.00 – ca. 16.00
First Hotel Grand Jernbanegade 18, 5000 Odense

 

Vi vil på temadagen sætte fokus på den række af forskellige miljøretsprocedurer, som man som advokat skal kunne tackle som et led i sin rådgivning i miljøretssager. Procedurerne varierer alt efter, om sagen behandles af forvaltningen, i et administrativt klagenævn, ved domstolene eller af taksationsmyndighederne i ekspropriationssager.


Indlæggene på temadagen vil fokusere på behandlingen af miljøsager ved de forskellige organer – hvilke muligheder er der for at præsentere klientens sag bedst muligt og er der faldgruber, som advokaten skal være opmærksom på?


Kl. 10.00 - 10.15 - Velkomst ved formand Ellen Skodborggaard

Kl. 10.15 - 12.00 - Behandling af sager for Miljø- og Fødevareklagenævnet ved de stedfortrædende formænd Ann Toft Kristensen og Asger Janfelt

Formiddag - Indlagt kaffepause på 15. min.

Kl. 12.00 - 13.00 - Frokost

Kl. 13.00 - 14.00 - Førelse af sager ved taksationskommissionerne ved bestyrelsesmedlem, advokat Jens Flensborg

Kl. 14.00 - 14.20 - Kaffepause

Kl. 14.20 - 15.45 - Førelse af miljøsager for domstolene, herunder spørgsmål om opsættende virkning, domstolenes tilbageholdende praksis med prøvelse af det forvaltningsmæssige skøn og ”reparation i rekursen” ved bestyrelsesmedlem, advokat Håkun Djurhuus.


Vi forventer, at arrangementet kan give kursuspoint for fem lektioner


Tilmelding
Pris for deltagelse i temadagen inklusive frokost kr. 850,00 + moms.
Deltagergebyret opkræves ved faktura. Tilmelding er bindende.
 

Materiale fra dagen: 

MILJØRETSPROCEDURE - ADVOKAT (H), PARTNER HÅKUN DJURHUUS
 

BEHANDLING AF SAGER VED MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET - v/ stedfortrædende formand Asger Janfelt og Stedfortrædende formand Ann Toft Kristensen

 

Miljøretsprocesser - Om sager ved taksationskommissionerne ved Jens Flensborg