Udskriv
22. Juni 2024

19. maj 2022 - Danske Miljøadvokaters Generalforsamling 2022 og temadag om forvaltningskontrakter og seneste nyt om gæsteprincipppet

Danske Miljøadvokater afholder:


Temadag og generalforsamling
torsdag den 19. maj 2022 kl. 10.00 – 16.00

 

på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, i Odense om
Forvaltningskontrakter og seneste nyt om gæsteprincippet
5 lektioner

 

OM DAGENS EMNER:
Den 3. december 2021 forsvarede Rasmus Grønved Nielsen den juridiske doktorgrad med sin afhandling: Forvaltningskontrakter – Retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse. En afhandling, som behandler problemstillinger, der er særdeles relevante og giver anledning til betydelige udfordringer, bl.a. ved kommuners indgåelse af udbygningsaftaler med grundejere.

 

Højesteret har endvidere ved tre domme afsagt i februar og marts 2022 om gæsteprincippets anvendelse ved omlægning af ledninger givet sat nye rammer.

 

Vores valg af emner til den kommende temadag i Danske Miljøadvokater er dermed højaktuelt, og vi håber på, at vi med en række vidende oplægsholdere kan præsentere jer for en spændende dag, hvor I meget gerne skulle kunne tage god viden – der er direkte anvendelig i jeres sagsbehandling – med hjem. Vi glæder os derfor til at se jer i Odense i maj. Programmet for dagen følger nedenfor, idet vi undervejs på temadagen også afholder Danske Miljøadvokaters årlige generalforsamling.

 

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst ved formand for Danske Miljøadvokater advokat Line
Marie Pedersen

 

Kl. 10.15 – 11.00 Forvaltningskontrakter, herunder forvaltningskontrakter på miljørettens område med særligt fokus på udbygningsaftaler v/ Dr. Jur. Rasmus Grønved Nielsen, Københavns Universitet

 

Kl. 11.00 – 11.15 Pause

 

Kl. 11.15 – 12.00 Forvaltningskontrakter fortsat

 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

 

Kl. 13.00 – 13.30 Generalforsamling

 

Kl. 13.30 – 16.00 Gennemgang og diskussion af betydningen af Højesterets tre nye afgørelser om anvendelse af gæsteprincippet

  • Introduktion og hovedprincippet til gæsteprincippet v/ advokat Kim Trenskow
  • Højesteretsdom af 15. februar 2022 – Aalborg Kloak v/ advokat Kim Trenskow
  • Højesteretsdom af 14. marts 2022 – Holstebromotorvejen v/ advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll
  • Højesteretsdom af 15. februar 2022 – Kriegers Flak v/ advokat Jacob Schall Holberg
  • Opsamling, perspektivering og diskussion af de tre domme v/ advokat Håkun Djurhuus

Generalforsamlingen afholdes kl. 13:00 – 13:30 med dagsorden i henhold til vedtægterne.


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesberetning.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

 

Se referat fra dagen her.

Materiale fra dagen: 

Forvaltningskontrakter og seneste nyt om gæsteprincippet
Oplæg om højesterets dom i Kriegers Flak-sagerne
Gæsteprincippet