Udskriv
24. September 2023

Generalforsamling afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19

Ordinær generalforsamling 22. april 2021 – afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19


Generalforsamlingen afholdes med dagsorden i henhold til vedtægterne. Beretning, regnskab og budget er vedhæftet, og dagsorden er som følger:

 

  1. Valg af dirigent.
  2.  Bestyrelsens beretning.
  3.  Aflæggelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt


Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis nogen kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen hører vi meget gerne herom. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Se referat fra generalforsamlingen her.