Udskriv
19. Maj 2024

17. september 2020 - Generalforsamling afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19

Ordinær generalforsamling 17. september 2020 – afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19


Generalforsamlingen afholdes med dagsorden i henhold til vedtægterne. Beretning, regnskab og budget er vedhæftet, og dagsorden er som følger:

 

  1. Valg af dirigent.
  2.  Bestyrelsens beretning.
  3.  Aflæggelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt


Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis nogen kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen hører vi meget gerne herom. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Se referat fra generalforsamlingen her.