Udskriv
19. Maj 2024

28. november 2019 - Servitutretlige problemstillinger

Danske Miljøadvokater afholdt temadag den 28. november 2019 

 

Se slides fra dagen:

 

Servitutadministration i kommunen ved Laila Madsen

Indlæg ved Vibeke Westergaard

 

Se baggrundsmateriale:

KFE 99.275B

MAD1997.510

MAD 2005.1198

MAD 2007.309

MAD 2011.1941

MAD 2016.10

MAD 2016.92

MAD 2017.138

MAD 2018.281

MAD 2018.293

MAD 2019.179

 

U 1933.72_2H

U 1997.756_2H

U 1999.1630V

U 2001.2312H

U 2015.902H

 

Planklagenævnets afgørelse af 3. juni 2019

Planklagenævnets afgørelse af 30. marts 2017

Planlovens servitutregler - Lars Ramhøj 2013

U 1997B.359 Ramhøj - Planlovens servitutbortfaldssystem lagt i ruiner

U 2017B.287 Pagh ophævelse af servitutter og erstatningsfri regulering

 

Vejdirektoratets afgørelse af 23. oktober 2019 - anonymiseret

Vejledning i kommuneplanlægning nr. 6 - planstyrelsen 1979