Udskriv
19. Maj 2024

31. januar 2019 - Temadag om kystbeskyttelse

Med ønsket om en god jul mindes I hermed om, at Danske Miljøadvokater afholder vores næste arrangement med fokus på kystbeskyttelse torsdag den 31. januar 2019 i Odense.

 

 

Vi har valgt dagens emne, fordi vi oplever, at presset på de danske kystområder er stadigt stigende, og fordi kystbeskyttelsesreguleringen spiller en stor rolle for såvel de kystnære kommuner som berørte grundejere.

 

Vi vil på temadagen sætte fokus på den seneste regulering af den danske kystbeskyttelse og belyse både eksisterende udfordringer, konkrete sagsproblematikker m.v.  Programmet for temadagen følger nedenfor:

 

kl. 10.00-10.15 Velkomst og introduktion til dagens emne ved formand for Danske Miljøadvokater v/advokat Ellen Skodborggaard
 
kl. 10.15-11.15 Kystbeskyttelsesreguleringen i et overordnet perspektiv v/ (foreløbig) Rune Abildgaard fra Miljø- og Fødevareministeriet
 
kl. 11.15-11.30 Pause
 
kl. 11.30-12.15 Kystbeskyttelsesreguleringen set ud fra et konkret sagskompleks: Kystbeskyttelsen af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i Roskilde Kommune v/ Phillip Lange Møller, formand for digelauget i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
 
kl. 12.15-13.15 Frokost
 
kl. 13.15-14.00  Orientering om Danmarks største kystsikringsprojekt i Køge v/ Bjarne B. Svendsen, natur- og miljøchef i Køge Kommune
 
kl. 14.00-14.20  Kaffepause
 
kl. 14.20-15.45

Advokatvinklen på arbejde med kystbeskyttelsesreguleringen: Om den nye lovgivning og seneste nævnspraksis m.v. v/ advokaterne Jacob Brandt og Håkun Djurhuus

 

Se slides fra dagen:

Kystsikring i Køge – Bjarne Svendsen 

Kystbeskyttelse - Håkun Djurhuus