Udskriv
19. Maj 2024

24. maj 2018 - Generalforsamling og temadag - Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet

Danske Miljøadvokater inviterer til

 

Temadag og generalforsamling den 24. maj 2018 kl. 10:00-16:00 

på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense om


Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

OM DAGENS EMNE
Den 1. februar 2017 blev de to nye klagenævn - Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet - etableret. Nævnene har nu været i funktion i godt et år og har fundet fodfæste, herunder i forhold til flytningen til og sekretariatsbetjeningen i Nævnenes Hus i Viborg. Vi har, som advokater for klienter, der ønsker at påklage afgørelser m.v. til de to nævn, et naturligt behov for at kende mere til nævnenes virke m.v. Derfor har bestyrelsen arbejdet på et arrangement, som giver os mulighed for at få et nærmere indblik i nævnene. Vi har været så heldige, at både den stedfortrædende formand for Planklagenævnet Anja Bergman Thuesen samt nævnsformand Birgitte Egelund Olsen og kontorchef/stedfortrædende formand Anette Nørby fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet tilsagn om at komme til Odense den 24. maj 2018 for at præsentere oplæg om nævnenes virke.

 

Programmet for dagen følger nedenfor, idet vi undervejs på temadagen også afholder Danske Miljøadvokaters årlige generalforsamling.

Kl. 10:00-10:15
Velkomst ved formand for Danske Miljøadvokater v/advokat Ellen Skodborggaard

Kl. 10:15-11:15
Om Planklagenævnet: Anja Bergman Thuesen vil fortælle om
1) Nævnets sager i tal
2) Sekretariatet. Ny placering og organisering
3) Nævnet. Ny organisering og arbejdsform
4) Nævnets prøvelse
5) Gode råd i forbindelse med klager til nævnet
6) Udvalgte eksempler på praksis

Kl. 11:15-11:30
Pause

Kl. 11:30-12:30

Om Miljø- og Fødevareklagenævnet: Birgitte Egelund vil fortælle om
1) Kort introduktion til det nye Miljø- og Fødevareklagenævn
2) Særligt om Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse
3) Nye og principielle afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kl. 12:30-13:30
Frokost

Kl. 13:30-14.00 Generalforsamling

Kl. 14:00-14:20 Kaffepause
Kl. 14:20-15:45

Praksis siden sidst

Generalforsamling i Danske Miljøadvokater.
Program:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning. Se beretning her.
3. Aflæggelse af regnskab. Se regnskab her.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Se udkast til budget her.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
 

 

Se slides fra dagen:

 

Anja Bergman Thuesen
Birgitte Egelund Olsen
Britta Moll Bown
Line Marie Pedersen
Mads Kobberø

 

Læs referat