Udskriv
19. Maj 2024

18. januar 2018 - Afskedsforelæsning for og med Mogens Moe

 På tærsklen af december inviteres I til et spændende arrangement først i det nye år.


Da Mogens Moe tidligere i 2017 deponerede sin advokatbestalling og for alvor tog fat på at nyde sit velfortjente otium drøftede vi i bestyrelsen, at det kunne være spændende at afholde et arrangement, hvor vi dels tog behørigt afsked med en af dansk miljørets fyrtårne dels fik mulighed for - fra hestens egen mule - at høre Moes overvejelser om miljørettens udvikling gennem mange årtier.


I inviteres derfor til en afskedsforelæsning for og med Mogens Moe i Danske Miljøadvokaters regi

 

Den 18. januar 2018 fra kl. 14.00 til kl. 18.00
på SAS Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

 

Som I kan se af programmet nedenfor, har vi valgt at gøre dagen lidt festlig også. Således afsluttes afskedsforelæsningen med et glas "bobler", ligesom der er mulighed for at deltage i en efterfølgende middag på hotellet. I kan tilmelde Jer både/og eller enten/eller, og vi håber, at så mange som muligt vil møde op og være med til at gøre dagen til noget særligt.

 

Kl. 14:00-14:15
 
Velkomst ved formand for Danske Miljøadvokater v/advokat Ellen Skodborggaard
 
Kl. 14:15-15:00
 

Mogens Moe og retssagerne v/advokat Håkun Djurhuus

Kl. 15:00-15:10
 
Pause
 
Kl. 15:10-16:00 

 
Mogens Moe og jordforureningssagerne v/advokat Vivi Bruhn Knudsen og advokat Kurt Bardeleben
 
Kl. 16:00-16:30
 

Mogens Moe som læremester og kollega v/advokat Charlotte Lynæs
 

Kl. 16:30-16.45 Pause
 
Kl. 16:45-17:30

Mogens Moe giver sit syn på miljørettens udvikling siden 1971

Kl. 17:30-18:00
 

Reception og champagne
 
Kl. 18:00:20:30

Middag

 

Se præsentation fra dagen her

Vivi Bruhns indlæg