Udskriv
19. Maj 2024

26. september 2017 - Danske Landbrugsadvokater og Danske Miljøadvokater holder fælles temadag om planlovens nye regler af betydning for landbrugets arealanvendelse mv. samt indlæg om kommuners håndtering af vandindvindingsinteresser

Program for dagen

Fakta om pesticider, generelt og specifikt for Århus v/Chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen

Ophør med lovlig anvendelse af pesticider v/Chefjurist Charlotte Bigum Lynæs

Nye regler i planloven af betydning for landbruget v/Advokat Josephine Fie Legarth Aggesen