Udskriv
19. Maj 2024

4. april 2017 - Ændringer af Planloven og Naturbeskyttelsesloven

Temadag den 4. april 2017 kl. 10:00–15:30

I samarbejde med Dansk Selskab for Miljøret
på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K (lige v/ Nørreport Station)

Ændringer af Planloven og Naturbeskyttelsesloven

 

OM DAGENS EMNE

Så er det ganske vist - sådan da…

 

Den 25. januar 2017 fremsatte regeringen lovforslag om de længe ventede ændringer på planlovs- og naturbeskyttelsesområdet. Lovforslagene er endnu ikke vedtaget men bevæger sig efter sigende frem mod en vedtagelse inden Folketingets sommerferie.

 

Vi har i samarbejde med Dansk Selskab for Miljøret arrangeret en temadag om en række af de vigtigste ændringer, som vi gerne vil præsentere Jer for på den kommende temadag. Temadagen afholdes denne gang i København, da de fleste deltagende forventes at komme fra hovedstadsområdet. Som I kan se nedenfor, spænder programmet vidt, og vi håber, at I har lyst til at få forhåndsviden om de regler, som vi kan forvente bringes i spil senere i år.

 

Vel mødt i København!

 

Med venlig hilsen Ellen Skodborggaard

 

PROGRAM:

Kl. 10:00-10:20
 
Velkommen og introduktion v/ Henriette Soya og Ellen Skodborggaard
 
Kl. 10:20-11:30
 

 

Gennemgang af væsentlige nye regler i planloven v/ Britta Moll Brown og Josephine Legarth Aggesen

Temaerne bliver: den nye formålsbestemmelse; planlægning for produktions­erhverv; en mere fleksibel administration af planlovsreglerne; differentierede og kortere høringsfrister samt nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne.
 

Kl. 11:30-11:45
 
Kaffepause
 
Kl. 11:45-12:15 

 
Klageprocedure / nye klagenævn v/ Britta Moll Brown
 
Kl. 12:15-13:00
 
Frokost
 
Kl. 13:00-14:00

 
Nærmere om ny regulering af detailhandlen i Danmark v/ Kim Trenskow
 
Kl. 14:00-14:20
 
Kaffepause
 
Kl. 14:20:15:30

Nærmere om ny regulering af kystområder og ændringer i Naturbeskyttelsesloven v/ Anne Sophie Vilsbøll

 

Se materiale fra dagen her:


2 nye klagenævn

 

Kystområder

 

Nye regler i planloven

 

 

Præsentation om ændringerne i planloven vedrørende detailhandel