Udskriv
23. Juni 2024

11. november 2015 - Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager

Program

Temadag den 11. november 2015 kl. 10:00–16:00

på First Hotel Grand i Odense


Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager
 

 

OM DAGENS EMNE

Vi har i bestyrelsen besluttet, at Danske Miljøadvokaters temadag den 11. november 2015 skal byde på belysning af en vifte af processuelle emner, der alle har relevans, når domstole og nævn m.v. behandler forvaltningssager.

 

Vi er inspireret af, at vi alle har oplevet en vis uklarhed, når det kommer til at anvende sædvanlige civilprocesretlig regulering om eksempelvis søgsmålskompetence, rette sagsøgte, søgsmålsfrister, fuldbyrdelsesspørgsmål o.a. i forvaltningssager. Vores mål med kurset er at få belyst de forskellige problemstillinger på en sådan måde, at det vil gøre deltagerne i stand til at håndtere prøvelsen af forvaltningssager korrekt og i den forbindelse begrænse formalitetstvister mest muligt.

 

Vi har fået tilsagn om, at advokat Karsten Hagel-Sørensen (Kammeradvokaten) vil komme og holde et indlæg, der tager udspring i Hagel-Sørensens artikel i bogen "Proceduren" benævnt "Forvaltningssager". Vi ser meget frem til at få indsigt i de erfaringer, som Hagel-Sørensen gennem mange år har gjort sig som statens advokat ved prøvelse af forskelligartede forvaltningssager.

 

Videre har vi lovning på, at advokat Håkun Djurhuus vil dele sin mangeårige erfaring i at føre sager for domstole og nævn om prøvelse af forvaltningsafgørelser. Håkun Djurhuus vil komme ind på brugen af syn og skøn i sådanne sager.
 

Program:
 

 Kl. 09:00-10:00

 Morgenmadsbuffet i Salonen

 

 Kl. 10:00-10:10

 Velkomst og indledning

 

 Kl. 10:10-11:30

 Forvaltningssagers behandling ved domstolene
(v/ advokat Karsten Hagel-Sørensen)

 

Kl. 11:30-11:45  Pause
Kl. 11:45-12:15

Særlige fokusområder for advokaten, når der skal gennemføres en retlig prøvelse af forvaltningsafgørelser
(v/ advokat Håkun Djurhuus)

 

  Kl. 12:15-13:00

 Frokost

 

 Kl. 13.00-14.30

Særlige fokusområder for advokaten, når der skal gennemføres en retlig prøvelse af forvaltningsafgørelser (fortsat)
(v/ advokat Håkun Djurhuus)

 

 Kl. 14:30-15:00

 

Kl. 15:00-15.45

 

 Pause

 

Praksis siden sidst (v. bestyrelsen)

 

Præsentationer:

Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager v/advokat Håkun Djurhuus 
Forvaltningssagers behandling ved domstolene v/advokat Karsten Hagel-Sørensen