Udskriv
19. Maj 2024

9. april 2014 - Større infrastrukturprojekter

 Danske Miljøadvokater afholder temadag den 9. april 2014.

Hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø
Større infrastrukturprojekter 

Det overordnede emne for Danske Miljøadvokaters temadag den 9. april er større infrastrukturprojekter.

Vi indleder temadagen med et indlæg om Femern projektet af Project Director Claus Dynesen, Femern A/S. Der vil være fokus på udviklingen af projektet og på praktik og koordinering i det igangværende projekt. Juraen spiller dog også ind i sådanne projekter. Bech Bruun rådgiver Femern A/S i projekteringsfasen, og Håkun Djurhuus vil give eksempler på problemstillinger, som kan opstå undervejs i sådanne store projekter.

Metro byggeriet i København er i gang med 4.etape, og har betydning for eksisterende bebyggelse og anvendelse i de berørte områder. I anlægsfasen er støjproblematikken blevet aktualiseret, bl.a. i området omkring den kommende station ved Marmorkirken, hvor flere omboende klagede over, at der ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 blev tilladt sundhedsskadelig støj fra projektet, hvilket førte til en ophævelse af påbuddet og hjemvisning af sagen. Peter Pagh bistod klagerne, og fortæller i sit indlæg nærmere om sagen og de sideløbende klagersager over overtrædelse af miljøvurderingsloven og overtrædelse af reglerne om VVM-screening samt de principielle problemer om klageadgang, som Metrobyggeriet har givet anledning til. 

Vær opmærksom på, at arrangementet afholdes i København, hvor Plesner stiller lokaler til rådighed.

 

INDLÆG AF:

 

Claus Dynesen, Project Director, Femern A/S

Håkun Djurhuus, advokat, Bech Bruun

Peter Pagh, professor, Københavns Universitet

 

PROGRAM:

 

Kl. 10:00-10:10   Velkomst

Kl. 10:10-11:40   Præsentation af Femern Projektet (Claus Dynesen, Femern A/S)

Kl. 11:40-12:40   Femern Projektet – set fra advokaten og rådgiverens stol (Håkun Djurhuus)

Kl. 12:40-13:30   Frokost
Kl. 13.30-14.45   Støjsagerne ved Marmorkirken set fra klagers side (Peter Pagh)

Kl. 14:45-15:00   Pause
Kl. 15:00-15:50   Praksis siden sidst (v. bestyrelsen)

Kl. 15:50-16:00   Afrunding og udlevering af kursusbeviser

 

Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i den enkelte advokat efteruddannelse med i alt 5½ lektioner á 45 minutters varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.

 

Gebyr for deltagelse i temadagen er 550,00 kr. + moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

 

Tilmeldingsfristen er den 1. april 2014.

Tilmeld dig her

 

Præsentationer:

 

PræsentationafFemernBælt-projektet v/Projektdirektør Claus Dynesen

 

Praksis siden sidst – Byretsdom om PL § 48 v/advokat Jens Flensborg

 

Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh


Praksis siden sidst v/Advokat Britta Moll Bown