Udskriv
19. Maj 2024

22 november 2011 - EU-rettens betydning i miljøsager i Danmark

EU-retten har i mange år haft afgørende betydning for miljølovgivningen i Danmark, men også i konkrete sager får EU-retten større og større betydning. Men hvordan håndteres EU-retten i den enkelte sag? Det er emnet for årets første temadag

Vi forventer at starte med en generel præsentation af grundlæggende EU-retlige principper i relation til miljøområdet. Herefter vil centrale og principielle domme fra EU-Domstolen blive fremdraget med fokus på dommenes mulige betydning i danske sager. Endelig vil vi se på eksempler fra dansk retspraksis, hvor EU-retten har haft betydning.

Vi forsøger at lave arrangementet som et fælles arrangement med Dansk Selskab for Miljøret. I givet fald vil temadagen blive afholdt i København. Ellers afholdes temadagen som sædvanligt i Odense. Indbydelse udsendes når programmet er endelig fastlagt.