Udskriv
19. Maj 2024

11. februar 2010 - Retssikkerhed i miljøsager

Under overskriften ”Retssikkerhed i miljøretssager” blev der med bidrag fra professor, dr.jur. Peter Pagh, advokaterne Birgitte Refn Wenzel og Mogens Moe samt dommer Søren Holm Seerup sat fokus på borgere og virksomheders retsstilling i miljøsager, herunder i retssager mod myndigheder. Der var indlæg om de særlige retssikkerhedsmæssige problemstillinger og faldgruber samt om, hvad der forventes af myndigheden og myndighedens advokat i miljøretssager anlagt af eller mod private borgere eller virksomheder. Dagen blev rundet af med det sædvanlige oplæg om praksis siden sidst.

 

Læs kursusprogram her