Udskriv
19. Maj 2024

13. maj 2009 - Naturbeskyttelse

 Med biolog Lotte Rye Vind som oplægsholder blev temadagen indledt med et oplæg om naturbeskyttelseslovens § 3 under overskriften "registrering, beskyttelse og dispensation". I tilknytning hertil var der oplæg og drøftelse om byggetilladelsers retskraft og betydning i forhold til anden lovgivning. Foredragsholderne var advokat Ellen Skodborgaard samt professor, dr.jur. Søren Mørup fra Aalborg Universitet. Sædvanen tro blev dagen rundet af med en gennemgang af seneste praksis inden for naturbeskyttelsesområdet, der denne gang blev holdt af advokat Hans Haages.

Umiddelbart efter temadagen blev det årlige fællesmøde i foreningen Danske Miljøadvokater afholdt.