Udskriv
17. September 2021

Temadag den 9. juni 2021 kl. 10:00–15:45

Temadag den 9. juni 2021 kl. 10:00–15:45
på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense om
Udvalgte miljørelaterede emner samt orientering om seneste nyt

 

 

Kl. 10:00 - 10:15
 
Velkomst v/ formand Line Marie Pedersen
 
Kl. 10:15 - 10:40

 
Status på retsstillingen for ledninger / fortolkning af gæsteprincippet, herunder Kriegers Flak dommen fra januar 2021 v/ advokat Håkun Djurhuus
 
Kl. 10:40 - 11:05


 
Plante-sagen: Nærmere om Højesterets dom fra december 2020, hvor Højesteret satte punktum i en sag om fjernelse af beplantning på offentligt vejareal v/ Louise Solvang Rasmussen
 
Kl. 11:05 - 11:30

 
Sagen om vejen i Vejen: Noget om ekspropriationspraksis I v/ Vibeke Westergaard
 
Kl. 11:30 - 11:50
 
Pause 
 
Kl. 11.50 - 12.15
 
Silkeborg-sagen: Noget om ekspropriationspraksis II v/ Håkun Djurhuus
 
Kl. 12:15 - 13:15
 
Frokost
 
Kl. 13:15 - 13:50
 
Status efter den første sag om miljøskadeloven v/ Line Marie Pedersen
 
Kl. 13:50 - 14:15
 
Container-sagen: Gennemgang af de umiddelbare konsekvenser af Højesteret dom af 27. april 2021 om hjemmel til at opkræve betaling for bygherrers opstilling af containere m.v. på vejarealet
 
Kl. 14:15 - 14:35
 
Kaffepause
 
Kl. 14:35 - 15:00


 
Havbrugssagen: Orientering om Østre Landsrets forelæggelseskendelse i havbrugssagen (Onsevig) i relation til habitatdirektivet og om perspektiverne for retstilstanden på området v/ Kim Trenskow
 
Kl. 15:00 - 15:45


 
Nyere praksis fra Planklagenævnet v/ Jens Flensborg
 
   

 Tilmeld dig arrangementet her

 

 OBS! Det er en forudsætning for deltagelse, at et gyldigt coronapas kan fremvises.