Udskriv
20. September 2020

Generalforsamling og jubilæumsarrangement den 13. maj 2020 - OBS! Udsat – ny dato fastsættes senere

I år er det 25 år siden, at vores forening blev stiftet med ønsket om at skabe et forum for læring og vidensdeling for danske advokater, der interesserer sig for og beskæftiger sig med miljøret.

 

Vi har i bestyrelsen igennem et par år talt om, at det var en begivenhed, som vi fandt værd at fejre, og vi har derfor som adviseret planlagt et lidt anderledes møde den 13. maj 2020, som vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage i.

 

Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der er en vis risiko for, at udbredelsen af COVID-19 i Danmark risikerer at spænde ben for vores arrangement, og vi vil derfor træffe endelig beslutning om gennemførelse ultimo april. Vi vælger dog at invitere nu dels for at overholde fristerne for indkaldelse til generalforsamling i vores vedtægter, dels for at søge at holde fast i en vis normalitet - trods alt. Hvis vi - efter at I har tilmeldt jer - bliver nødt til at aflyse, går jeres betaling for arrangementet dog ikke tabt, idet I kan videreføre betalingen til foreningens næste arrangement.

 

Som I kan se af programmet nedenfor, har vi været så heldige, at advokat Vibeke Westergaard har stillet sin nyerhvervede mølle (ja, I læser rigtigt, der er tale om en mølle 😊) til rådighed for en del af arrangementet. Det er vi meget taknemmelige for, og vi store forventninger til, at både mølle og indslag vil skabe rammerne for en anderledes og festligt fejring af vores jubilæum.

 

Vi glæder os derfor til at se jer i Odense til maj!

 

Påskehilsner fra Bestyrelsen v/ Ellen Skodborggaard

 

 

Programmet for dagen følger her:

 

Kl. 12:00 - 12:15

Vi mødes på First Hotel Grand i Odense, hvor der vil blive serveret en frokostsandwich ved ankomst
 

Kl. 12:15 - 13:00

Velkomst ved formand for Danske Miljøadvokater v/advokat Ellen Skodborggaard og derefter generalforsamling
 

Kl. 13:00 - 14:00

Transport til Brahetrolleborg Vandmølle
Vi organiserer fælles transport i medlemmernes biler eller på anden måde
 

Kl. 14:00 - 17:00

Arrangement på og ved Brahetrolleborg Vandmølle:
Vi skal høre et foredrag af naturvejleder og -formidler Vicky Knudsen med titlen "Hyperparasitten og den optimistiske due. Evolutionens magiske verden", som vil blive kombineret med en vandretur i det naturskønne og beskyttede lokalområdet. Vibeke vil fortælle lidt om sin mølle, og der vil blive serveret kaffe/kage undervejs.
 

Kl. 17:00 -

Transport retur til Odense og derefter jubilæumsmiddag i byen 

 

Generalforsamlingen afholdes kl. 12:15 -13:00 med dagsorden i henhold til vedtægterne. Beretning, regnskab og budget er vedhæftet, og dagsorden er som følger:
 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt

 

Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis nogen kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen hører vi meget gerne herom. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vi forventer, at arrangementet kan give kursuspoint for 3 timer.